Het digitale gesprek methodisch aangepakt (Artikel)

In het Tijdschrift voor Coaching is een artikel gepubliceerd over online communicatie dat een aardige inkijk geeft in de eCoachPro-methodiek voor e-coaching. Het artikel is geschreven door Alexander Waringa, Anne Ribbers en Marjanne Peters.

Het digitale gesprek methodisch aangepakt

De huidige tijd van massaal internetgebruik maakt de weg vrij naar digitale coaching. Echter, niet iedere goede coach is ook een goede digitale coach. Het concept met de eCoachPro-methodiek bevat ingrediënten om online communicatie binnen e-mailcoaching effectief vorm te geven. In dit artikel bespreken we twee belangrijke aspecten uit de eCP-methodiek: het analytisch lezen en het strategisch schrijven. Door bewust met deze twee aspecten aan de slag te gaan, maak je het mogelijk om het geschreven woord in online communicatie effectief in te zetten binnen je eigen coachtrajecten.

In beginsel heeft elke beroepscoach een rugzak vol basisvaardigheden, technieken en ervaringen om ook via geschreven (online) berichten een coachtraject vorm te geven. Er zijn echter enkele vaardigheden die doorontwikkeld kunnen worden.

Analytisch lezen

De eerste belangrijke vaardigheid is het analytisch lezen. Met andere woorden, het op de juiste manier lezen, analyseren en interpreteren van teksten om een succesvol online coachtraject te faciliteren. Dit proces noemen wij driedimensionaal lezen. Oftewel lezen op drie verschillende niveaus. Bij driedimensionaal lezen zijn bij elke mail die de coach ontvangt van de coachee, drie vragen leidend in het leesproces:

  1. wat is de boodschap van de coachee;
  2. welke behoefte is hierin te lezen, en;
  3. wat zegt dit mij als coach?

Om het gehele coachproces via de digitale dialoog te optimaliseren en professionaliseren, bestaan er verschillende taalkundige theorieën en technieken. We introduceren hier graag twee toegepaste taaltheorieën die naar ons inzicht en ervaring een goede richtlijn bieden om met online coaching aan het werk te gaan.

Taalhandelingen 

Om de – onderliggende – behoefte van de schrijver te achterhalen, vraagt een bericht om een gestructureerde analyse van het taalgebruik (woorden, zinnen, interpunctie). De taalhandelingen, ontwikkeld door de taalkundige Searle (1976), zijn van elkaar te onderscheiden. Ze tonen wat de schrijver bewust of onbewust aan de lezer, de coach in dit geval, wil meegeven. Taalhandelingen zijn op te splitsen in de volgende vijf categorieën:

Klik hier voor het volledige artikel: https://www.professioneelbegeleiden.nl/nl/a/ik-zet-in-het-digitale-gesprek#.UlplEBaRZis 

Tijdschrift voor Coaching, september 2013-03. Kloosterhof.

Auteurs: Alexander Waringa, Anne Ribbers en Marjanne Peters

Meer weten over onze methodiek en aanpak? Neem contact met ons op via 013 8507546 of via dit formulier: contactformulier.

eCare AdresWeb AdreseCare AdresWeb Mail02